ABOUT
Association Leadership
Home-Association Leadership
Standing Committee
Chairman
Zhang Jinfu
Vice Chairmen
Wang weicheng, Liu Huaqiu, Ji Yunshi, Wan Xueyuan, Zhang Jianguo, Shi Changxu
Jiang Guanzhuang, Wang Nai, Ma Junru
Secretary General
Zhang Jianguo
Vice Secretary General
Sun Zhaohua, Lu Ming, Liu Yanguo, Zhang Yali

 
List of Directors (in order of number of strokes in the surname)
Ding Qiaomin Ma Lisheng Ma Junru Wan Xueyuan
Wang Wendong Wang Huanzeng Wang Nai Wang Shu
Wang Xiaoxian Wang Shuyuan Wang Weicheng Wu Jie
Shi Changxu Li Dongxiang Li Jin Li Bing
Li Shunxing Li Jiaxiang Li Tieqiao Li Tao
Liu Shiguo Liu Huaqiu Liu Yangguo Liu Heping
Lu Huangsheng Lu Xinkui Xu Yousheng Sun Zhaohua
Zhuang Yi Ji Yunsh Chen Yongchang Chen Yangjin
Chen Ziying Lu Ming He Jie Shen Guoyi
Wu Yongke Tong Zhiguang Yan Dongsheng Zhang Yuxin
Zhang Jinfu Zhang Zhiyong Zhang Mao Zhang Yanning
Zhang Jianguo Zhang Ruifeng Hu Zhongping Jin Puchun
Lin Huizheng Wu Yongxing Yang Hanyan Yang Shichang
Yang Peiqing Zheng Huaisheng Duan Cunhua Guo Ligen
Hong Fuzeng Yu Qiyu Zhao Longyue Zhong Min
Jia Chengbing Ling Guiru Tie Ying Xu Zhenyuan
Xu Zhanghe Cao Weizhou Huang Jiye Jiang Guanzhuang
Ge Mingyi Hui Yongzheng Peng Zhandong Pan Xiaojiang
 
Copyright © 2002-2015 All Rights Reserved